FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
Ing. Volf
(nositel)
2010-2012 SGS10/260/OHK2/3T/12 ČVUT: Virtuální továrna
  Projekt je zaměřen na výzkum účelného propojení řady disciplín, který povede ke zkvalitnění řízení výrobního procesu od jeho přípravy výroby, přes výrobu samotnou až k expedici výrobků. Cílem je na základě digitálních modelů s využitím simulačních procesů identifikovat podmínky pro efektivní řízení virtuální továrny.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 22:15:33