FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
prof. Mádl
(spolunositel)
2003-2005 OE 131 EUREKA: Ekologické obrobitelné slitiny mědi se sníženým obsahem olova
  Předmětem řešení bude:Výzkum vlivu chemického složení a tepelného zpracování na obrobitelnost experimentálních slitin, typu CuZnMe Vybrané zkoušky korozní odolnosti experimentálních slitin dle mezinárodních a evropských norem EN 6509, ISO 6957 a EN ISO 196. Výzkum vlivu chemického složení experimentálních slitin typu CuZnMe Stanovení metodiky hodnocení z hlediska utváření třísky, drsnosti obrobeného povrchu a opotřebení nástroje.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 21:58:01