FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
prof. Mádl
(nositel)
2004-2006 GA 106/04/0122 GA ČR: Studium vlastností modelových slitin mědi se sníženým obsahem nízkotavitelných kovů určených pro obrábění
  Současné legislativní předpisy silně omezují obsah olova ve slitinách mědi (v mosazích a bronzech) přicházejících do styku s vodou. Obsah olova v těchto slitinách musí být pod 1 hm. %. Z předcházejících našich prací (Grantový projekt 106/99/1476) vyplynulo, že jedna z možností řešení tohoto problému je náhrada Pb nízkotavitelným netoxickým vizmutem v kombinaci s dalšími legovanými prvky. Experimentální vizmutové mosazi typu CuZn40Bi1,5(P) vykazují podobné mechanické vlastnosti, lisovatelnost, kujnost, korozní vlastnosti a obrobitelnost jako komerční obrobitelné mosazi CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. V mědích a a mosazích (Zn <33 %),vizmut ale způsobuje značné snížení plastických vlastností a tím znehodnocení těchto materiálů. Z tohoto důvodu si vyžádá případné zavedení nových CuZn40Bi1,5(P) do metalurgické praxe přísná opatření k zabránění proniknutí Bi do Cu a a mosazí a to například z odpadů.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 22:07:14