FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
doc. Dvořák
(nositel)
2006-2008 GA 101/06/0226 GA ČR: Úpravy povrchů uhlíkových kompozitů pro implantáty do lidského těla
  Mikrogeometrie povrchu a chemické složení umělých implantátů jsou rozhodující pro integraci s okolní tkání. Cílem tohoto projektu je propracovat nové typy povlaků a další úpravy povrchů kompozitních materiálů vyvinutých pro možné použití v tkáňovéchirurgii (např. uhlíkové kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny, CFRC). U těchto povlaků, tvořených DLC (Diamond Like Carbon), nitridem uhlíku, nitridem křemíku, nitridy kovů (např. TiN), kovy (Ti) či i oxidy křemíku a kovů, a vyrobených chemickými afyzikálnímidepozičními metodami, se předpokládá jak zvýšení soudržnosti uhlíkové matrice, tak zlepšení adheze, růstu a diferenciace kostních buněk. Biokompatibilita materiálů by byla dále zvýšena úpravou povrchu laserovým svazkem, broušením a lapováním.Pro hodnoce ní mikrogeometrie povrchu bude použit dotykový profiloměr a mikroskopie AFM. Protože bude v navrženém projektu sledováno velké množství vstupních faktorů a tomu odpovídající množství zkoušek.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.09.2021, 02:23:57