FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
prof. Mádl
(nositel)
2001-2003 GA 101/01/0956 GA ČR: Základní výzkum progresivních a vysoce přesných technologií
  Navrhovaný projekt je zaměřen na koordinaci a řízení základního výzkumu v oblasti progresivních a vysoce přesných technologií. Progresivní a vysoce přesné technologie (také nano a mikro technologie) jsou nezbytné při současné výrobě součástí strojů, na něž jsou kladeny stále vyšší funkční požadavky, především z hlediska jejich rozměru, tvaru a integrity povrchu. Efektivní výroba vyžaduje dokonalou znalost a porozumění mechanizmu oddělování třísek materiálů při jejich dokončovaní, znalost nedokonalosti poruch, které mohou vznikat na funkčních plochách a mohou tak výrazně ovlivňovat spolehlivost součástí. Uvedený základní výzkum je zaměřen na řešení fyzikální podstaty procesů těchto technologií, na vlastnosti řezných materiálů pro uvedené technologie, n integritu ploch dokončených s vysokou přesnosti a na vybudování databanky podmínek procesů jednotlivých technologií. Při řešení se bude vycházet z konvenčních dokončovacích metod jako je vysoce přesné soustružení, vyvrtávání a broušení.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 22:28:10