FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
prof. Mádl
(spolunositel)
2009-2012 GA101/09/0504 GA ČR: Výzkum vlivu dokončovacích a progresivních metod obrábění na funkční vlastnosti konstrukčních vrubů z hlediska možných katastrofických důsledků
  Projekt se zabývá zjištěním vlivu jednotlivých dokončovacích technologií obrábění a jejich pracovních podmínek včetně progresivních technologií - vysoké řezné rychlosti, nové materiály, obrábění bez kapaliny, na průběh únavy používaných konstrukčních vrubů. Důsledkem potom bude optimalizace vrubu pro dosažení maximální meze únavy z hlediska použité technologie při jeho vytvoření i dokončení plochy, jejíž je vrub součástí . Budou zjišťovány vlivy jednotlivých parametrů u různých dokončovacích metod obrábění na únavu vrubem opatřené součásti, změny integrity povrchu (charakteristik povrchové vrstvy) v průběhu únavové zkoušky, určeny prioritní vlastnosti predikující lom v místě vrubu, optimalizován proces obrábění ve vztahu ke konstrukčnímu vrubu jeho výrobě a dokončovací technologii povrchu. Při výzkumu budou sledovány změny v průběhu zatěžování, vznik trhliny a konečného lomu, výsledky budou analyzovány a vytvořena doporučení.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.09.2021, 04:17:17