FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
prof. Mádl
(spolunositel)
2006-2008 GA101/06/0508 GA ČR: Výzkum vlastností povrchu a povrchové vrstvy se zřetelem na možné katastrfické dopady na funkčnost strojních součástí
  Cílem projektu je výzkum vlivu průběhu procesu obrábění na vlastnosti povrchové vrstvy, únosnost povrchu a změny povrchu v běžném a korozním prostředí.Při řešení budou popsány jevy, které ovlivňují významně tvorbu nového povrchu a jsou významné profunkční vlastnosti povrchu. Na základě výzkumu a jeho analýz budou formulovány restrikce řezných podmínek s ohledem na integritu povrchu a význam jednotlivých prvků integrity povrchu na funkčnost a životnost strojních částí. Budou publikovány poznatky ochováníobráběných vrstev při zatížení v různém prostředí modelujícím skutečný stav strojních zařízení. Poznatky budou významné pro výrobu namáhaných strojních součástí v kritickém prostředí - proudové motory letadel, lopatky turbokompresorů, vrtné tyče,součást i vozidel.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 22:37:31