FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
Ing. Beránek
(spolunositel)
2011-2013 FR-TI3/711 Výzkum a vývoj konstrukce a technologie výroby systému na čištění komunálních a průmyslových kalů na odstředivém principu
  Cílem projektu je vývoj nového typu dekantační odstředivky (zařízení sloužící k odvodňování kalů) ve spolupráci s dalším účastníkem, jejíž funkce je založena na protiproudém principu odvodňování, s využitím děrovaného vyhrnovacího šneku s kapacitou 5m3 kalu za hodinu. Výzkum bude zaměřen nejen do oblasti konstrukce dekantační odstředivky z hlediska její technologičnosti a použití vhodných materiálů, ale také do oblasti výzkumu technologických podmínek pro obrábění s ohledem na průběh zbytkových napětí v povrchových vrstvách po obrobení pro zvýšení životnosti při dynamickém namáhání. Výrobní proces nově navrženého výrobku bude posuzován také z hlediska výzkumu technicko-organizačních podmínek s ohledem na systém Lean production (Štíhlá výroba) pro minimalizaci ztrát ve výrobě s využitím nástrojů počítačové simulace výrobních procesů a systémů s cílem zajistit požadovanou kvalitu produktu i procesu.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 21:50:51