FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
Ing. Novák
(odpovědný pracovník)
2011-2013 CZ.2.17./3.1.00/33296 Systém elektronické podpory studia (SEPS)
  Tento projekt řeší systematickou výuku konstrukčního inženýrství s podporou inovovaných www stránek ve stávajících akreditovaných studijních programech (bakalářském a magisterském) na Fakultě strojní (FS) ČVUT v Praze. Inovace výuky zajistí kvalitativní skok směrem ke zvýšení kvality a atraktivnosti studia konstruování strojů. Bude provedena syntéza kroků v oblasti nezbytné teorie, konstrukční aplikace, materiálové a technologické realizace.Jedním z hlavních cílů projektu je vytvoření elektronického systému podpory pomocí hypertextových odkazů na www stránkách FS. Tyto www stránky budou pro každý předmět vybaveny elektronickými zdroji ke studiu. Navíc budou obsahovat odkazy na související látku z dalších předmětů. Na tyto souvislosti bude odkazováno horizontálně, tj. v daném semestru i vertikálně, tj. mezi navazujícími a předchozími semestry. Nedílnou náplní projektu je inovace obsahu vybraných předmětů stávajícího akreditovaného studia (bakalářského i magisterského) zaměřená na vytvoření rozsáhlé elektronické podpory. Ta bude spočívat ve vytvoření elektronických studijních pomůcek jako například videa, návody ke cvičením, protokoly k laboratořím, prezentace studovaných problémů, SW pro výpočty, apod. Dále budou vytvořeny nové předměty v rámci existujícího oboru, které jsou aktuálně nezbytné pro výchovu fundovaných konstruktérů. Inovace a elektronická podpora se bude dotýkat 18 předmětů v bakalářském studiu a tří předmětů v navazujícím magisterském studiu z oboru konstruování, nauky o materiálu, strojírenské technologie, mechaniky a pružnosti a pevnosti, které jsou zajišťovány pěti ústavy FS ČVUT. Významným prvkem inovace bude skutečnost, že z vytvořených elektronických studijních podkladů si budou moci studenti podle svého rozhodnutí vytvářet soukromou elektronickou příručku pro řešení problematiky konstrukce strojů. Projekt počítá s tím, že rozsáhlou studijní inovací se budou zabývat mladí pedagogové, studenti doktorských studijních programů a vynikající studenti.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 03.08.2021, 00:45:27