Ing. Volf
(nositel)
2008-2008 CTU 0802112 ČVUT: Analýza, modelování a simulace vlivů rozhodujících podmínek pro zakázkovou výrobu malých a středních strojírenských závodů
  Projekt je zaměřen na optimalizaci jednotlivých vlivů v procesu řízení zakázkové výroby u malých a středních průmyslových závodů. Základem je využití simulačních softwarů pro analýzu rozhodujících podmínek, které umožní optimalizovat složité procesy při řízení zakázkové výroby (s důrazem na minimalizaci všech druhů ztrát ve výrobě). V projektu bude rovněž využit princip vícekriteriálního hodnocení jednotlivých rozhodujících vlivů a podmínek (tj. možnost specifikovat "váhu" jednotlivých kriterií pro řešení dané úlohy). Cílem řešené problematiky je navrhnout a ověřit v praxi metodiku, která s využitím optimalizačních metod, umožní identifikovat rozhodující podmínky a jejich vliv pro efektivní řízení zakázkové výroby.


Datum vytvoření: 28.09.2020, 23:55:53