FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
Ing. Volf
(nositel)
2008-2008 CTU 0802112 ČVUT: Analýza, modelování a simulace vlivů rozhodujících podmínek pro zakázkovou výrobu malých a středních strojírenských závodů
  Projekt je zaměřen na optimalizaci jednotlivých vlivů v procesu řízení zakázkové výroby u malých a středních průmyslových závodů. Základem je využití simulačních softwarů pro analýzu rozhodujících podmínek, které umožní optimalizovat složité procesy při řízení zakázkové výroby (s důrazem na minimalizaci všech druhů ztrát ve výrobě). V projektu bude rovněž využit princip vícekriteriálního hodnocení jednotlivých rozhodujících vlivů a podmínek (tj. možnost specifikovat "váhu" jednotlivých kriterií pro řešení dané úlohy). Cílem řešené problematiky je navrhnout a ověřit v praxi metodiku, která s využitím optimalizačních metod, umožní identifikovat rozhodující podmínky a jejich vliv pro efektivní řízení zakázkové výroby.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.09.2020, 23:33:12