FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Věda a výzkum > Projekty

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN
doc. Vrabec
(nositel)
2004-2004 CTU 0418012 ČVUT: Frézování v 5D
  Studenti naší školy berou již za samozřejmé využití výpočetní techniky a CADů při návrhu svých technických prací. Ovšem mnozí si žel neuvědomují, že tyto konstrukce a jejich díly se budou vyrábět a to s využitím výpočetní techniky pro technologickou přípravu výroby a navíc na strojích číslicově řízených. Tyto stroje a zpracování technologie pro ně však vyžadují mnohá specifika a zcela nové komplexnější přístupy ke konstrukci. Jen tak lze využít jejich neuvěřitelné technologické možnosti a to při současném dosažení zadaných ekonomických a kvalitativních parametrů. Náš Ústav chce nabídnout studentům Strojní a Dopravní fakulty a třeba i Fakulty architektury a Stavební fakulty zkušenosti s praktickým použitím CADu, CAMu a obrábění na CNC strojích, které získají přímo při práci s touto technikou na svých individuálních projektech. Proto též byl vypsán nový předmět 2341058 "Technologie obrábění s CAM" a na podporu jeho obsahu by měl sloužit tento grant.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 14.08.2020, 22:37:04