FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Lidé > Detail osoby

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

Ing. Artur Savinov

Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-119
Telefon: 22435 2606
E-mail: arturmarseljevic.savinov@fs.cvut.cz
Školitel: doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

 


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.09.2021, 02:30:20