FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Lidé > Detail osoby

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

Ing. Jiří Kyncl, Ph.D.

Funkce: odborný asistent
vedoucí skupiny
pedagog
tajemník
člen vedení ústavu
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-117
Telefon: 22435 2604
E-mail: jiri.kyncl@fs.cvut.cz
Školitel: prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc.

 

vedoucí Modelování výrobních procesů a systémů; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů; Simulace výrobních procesů
přednášející Automatizace montážních procesů; Modelování výrobních procesů a systémů; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů; Simulace výrobních procesů
cvičící Automatizace montážních procesů; Bakalářská práce; Bakalářská práce; Diplomová práce; Modelování výrobních procesů a systémů; Oborový projekt; Projekt III.; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů; Simulace výrobních procesů; Technologie II.
zkoušející Automatizace montážních procesů; Modelování výrobních procesů a systémů; Projektování výrobních procesů; Projektování výrobních systémů; Simulace výrobních procesů


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.09.2021, 04:02:21