FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Lidé > Detail osoby

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

prof. Dr. Ing. František Holešovský

Funkce: profesor
pedagog
školitel
Zařazení: Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Místnost: B1-118
Telefon: 22435 2605
E-mail: Frantisek.Holesovsky@fs.cvut.cz
Zaměření: strojírenská technologie, obrábění, broušení
Doktorandi: Ing. Martin Nečas
Ing. Zdeněk Pitrmuc
Ing. Tomáš Primus
Ing. Jan Šimota
Ing. Petr Syrový
Ing. Ivana Tomšů

 

přednášející Speciální technologie obrábění
cvičící Bakalářská práce; Bakalářská práce; Diplomová práce; Oborový projekt; Projekt III.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.09.2021, 03:06:02