FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Ústav > Základní informace

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

Adresa ústavu

Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie
Fakulta strojní
ČVUT v Praze
Technická 4
166 07 Praha 6 Dejvice


Tel: 224 352 611; 224 352 610
Fax: 224 310 292

E-mail: 12134@fs.cvut.cz

Vedení ústavu

vedoucí ústavu: Ing. Libor Beránek, Ph.D. (E-mail: Libor.Beranek@fs.cvut.cz; Telefon: 22435 2612)

zástupce vedoucího ústavu: Ing. Vítězslav Rázek, CSc. (E-mail: Vitezslav.Razek@fs.cvut.cz; Telefon: 22435 2601)

tajemník: Ing. Jiří Kyncl, Ph.D. (E-mail: jiri.kyncl@fs.cvut.cz; Telefon: 22435 2604)

sekretářka: Markéta Smolíková (E-mail: Marketa.Smolikova@fs.cvut.cz; Telefon: 22435 2610)

Členové ústavu

profesor:
prof. Dr. Ing. František Holešovský; prof. Ing. Jan Mádl, CSc.

docent:
doc. Ing. Rudolf Dvořák, CSc.

odborný asistent:
Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Tomáš Kellner; Ing. Michal Koptiš; Ing. Jiří Kyncl, Ph.D.; Ing. Martin Kyncl; Ing. Petr Mikeš, Ph.D.; Ing. Pavel Novák, Ph.D.; Ing. Lukáš Pelikán; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Vítězslav Rázek, CSc.; Ing. Michal Slaný; Ing. Jiří Sommer; Ing. Jan Šimota; Ing. Lubomír Štajnochr; Ing. Jan Tomíček, Ph.D.; Ing. Jan Urban; Ing. Pavel Zeman, Ph.D.

strojní inženýr:
Ing. Michal Kaňák; Bc. Kateřina Kobrlová; Ing. Martin Nečas; Ing. Ludmila Růžičková; Ing. Petr Syrový

technik, mechanik:
Markéta Smolíková

doktorand (prezenční):
Ing. Vladislav Andronov; Ing. Michal Kaňák; Ing. Martin Nečas; Ing. Tomáš Primus; Ing. Michal Slaný; Ing. Jiří Sommer; Ing. Petr Syrový; Ing. Ivana Tomšů

doktorand (kombinovaný):
Ing. Tomáš Kellner; Ing. Michal Koptiš; Ing. Lukáš Pelikán; Ing. Zdeněk Pitrmuc; Ing. Jan Šimota; Ing. Jan Urban

Stručně o činnosti

Pedagogická činnost je zaměřena na celou oblast strojírenské technologie, zahrnující klasické i nekonvenční metody obrábění, teorii a metodiku obrábění, optimalizaci obráběcího procesu, technologii automatizovaných výrob, nástroje na obrábění, strojírenskou metrologii, diagnostiku kvality obrobených povrchů, projektování výrobních systémů, procesů a montážních prací, ekologii technologií obrábění. Studenti studují teoretické základy a metodiku přípravy výroby v jednotlivých oborech.

Absolventi specializace se uplatní v technických útvarech strojírenských i nestrojírenských závodů, v provozu, při řízení výroby a jakosti, na úseku vývoje a výzkumu a v projekčních kancelářích. Získané znalosti lze realizovat i v údržbě a opravárenství, při soukromém podnikání a v obchodně-technických službách.

V postgraduálním studiu získává doktorand potřebné teoretické a hlubší profesní znalosti umožňující vědecký přístup k řešení problematiky v oboru strojírenská technologie.

Pro rekvalifikaci a zvyšování odborné úrovně strojních inženýrů má ústav připraveny kursy v oborech uvedené pedagogické činnosti. Kromě toho ústav pořádá celostátní konference a semináře k vybraným aktuálním tématům.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se odbor zabývá studiem teoretických problémů důležitých úseků strojírenské technologie, zejména obrábění a montáže, obráběcích nástrojů, strojírenské metrologie a diagnostiky obrobených povrchů, projektování výroby a strojírenských závodů, navrhováním výrobních postupů, CAD, CAM. Další významnou oblast představuje automatizace inženýrských prací a ekologie obrábění. Výzkum se zabývá teoretickými i praktickými otázkami.

Paralelně se základním výzkumem řeší ústav aktuální úkoly přímé aplikační povahy pro průmyslové závody a další organizace. Největším odběratelem výsledků vědeckovýzkumné činnosti je strojírenství, ale řešená problematika pokrývá prakticky všechny oblasti výrobní činnosti, od zemědělství po energetiku. Ústav spolupracuje s partnerskými katedrami jiných technických universit. Ústav též spolupracuje s výzkumnými ústavy a podniky v leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu a všeobecném strojírenství.

Stručně o historii

Předchůdcem odboru obrábění byla stolice obráběcích strojů vytvořená v roce 1920 a dlouhá léta vedená prof. Otakarem Grosslem. Odbor přibližně v dnešní podobě vznikl v roce 1951 jako Ústav technologie obrábění pod vedením prof. Zdeňka Přikryla. V roce 1964/1965 dochází ke změně názvu na katedru nauky o obrábění a k přemístění z Karlova náměstí do nových prostor v Dejvicích.

V roce 1998 dochází ke sloučení technologických kateder a vzniká „Ústav strojírenské technologie“, který tvoří „Odbor obrábění“ a „Odbor tváření, slévání a svařování“.

Deset let poté, v roce 2008, dochází k odloučení technologických kateder zpět na samostatné ústavy ... Ústav strojírenské technologie a Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 03.08.2021, 00:20:37