FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Ústav > Zaměstnanci

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

Zaměstnanci

jméno místnost telefon funkce
Beránek Libor, Ing., Ph.D. B1-127 22435 2612 odborný asistent; vedoucí ústavu; pedagog; člen vedení ústavu
Dvořák Rudolf, doc. Ing., CSc. B1-130 22435 2615 docent; pedagog; školitel
Holešovský František, prof. Dr. Ing. B1-118 22435 2605 profesor; pedagog; školitel
Kaňák Michal, Ing. B1-118 strojní inženýr; doktorand (prezenční)
Kellner Tomáš, Ing. B1-117 22435 2604 odborný asistent; doktorand (kombinovaný); pedagog
Kobrlová Kateřina, Bc. strojní inženýr
Koptiš Michal, Ing. B1-128 22435 2613 odborný asistent; doktorand (kombinovaný); pedagog
Kyncl Jiří, Ing., Ph.D. B1-117 22435 2604 odborný asistent; vedoucí skupiny; pedagog; tajemník; člen vedení ústavu
Kyncl Martin, Ing. B1-117 22435 2604 odborný asistent; pedagog
Mádl Jan, prof. Ing., CSc. B1-115 22435 2602 profesor; pedagog; školitel
Mikeš Petr, Ing., Ph.D. B1-128 22435 2613 odborný asistent; vedoucí skupiny; pedagog
Nečas Martin, Ing. B1-118 strojní inženýr; doktorand (prezenční)
Novák Pavel, Ing., Ph.D. B1-125 22435 2609 odborný asistent; pedagog; informační manažer
Pelikán Lukáš, Ing. B1-129 odborný asistent; doktorand (kombinovaný); pedagog
Pitrmuc Zdeněk, Ing. B1-116 22435 2603 odborný asistent; doktorand (kombinovaný); vedoucí skupiny; pedagog
Podaný Jan, Ing. BcA., Ph.D. B1-121 22435 2608 odborný asistent; rozvrhář ústavu; referent pro studium; pedagog
Rázek Vítězslav, Ing., CSc. B1-114 22435 2601 odborný asistent; zástupce vedoucího ústavu; rozvrhář ústavu; referent pro studium; pedagog; člen vedení ústavu
Růžičková Ludmila, Ing. strojní inženýr
Slaný Michal, Ing. B1-129 odborný asistent; doktorand (prezenční); pedagog
Smolíková Markéta B1-126 22435 2610 technik; sekretářka; člen vedení ústavu
Sommer Jiří, Ing. B1-129 odborný asistent; doktorand (prezenční); pedagog
Syrový Petr, Ing. B1-118 strojní inženýr; doktorand (prezenční)
Šimota Jan, Ing. B1-113 22435 2617 odborný asistent; doktorand (kombinovaný); pedagog
Štajnochr Lubomír, Ing. G3-134 22435 2731 odborný asistent; pedagog
Tomíček Jan, Ing., Ph.D. B1-114 22435 2601 odborný asistent; pedagog
Urban Jan, Ing. B1-113 22435 2617 odborný asistent; doktorand (kombinovaný); pedagog
Zeman Pavel, Ing., Ph.D. B1-129 22435 2614 odborný asistent; pedagog

Bývalí zaměstnanci

jméno datum ukončení pracovního poměru
Adam Vladislav 31. 12. 2007
Barcal Jaroslav, Ing., CSc. 30. 6. 2015
Brabec Rudolf 31. 12. 2005
Burešová Antonie, Ing. 31. 1. 2018
Fuchs Pavel, doc. Ing., CSc. 31. 12. 2018
Hájek Jan 17. 7. 2008
Hampl Petr, Ing., Ph.D. 31. 1. 2006
Haninger Milan, Ing., CSc. 31. 8. 2010
Chmelík Václav, Ing., CSc. 31. 12. 2012
Kafka Jindřich, doc. Ing., CSc. ???
Koutný Václav, Ing., CSc. 31. 1. 2016
Kvasnička Ivo, doc. Ing., CSc. 30. 6. 2007
Macháček Pavel, Ing. 31. 1. 2015
Mašek Petr, Ing. 30. 9. 2017
Molotovnik Alexey, Ing.
Neliba Václav 31. 1. 2017
Pěkný Josef 30. 6. 2006
Preclík Vratislav, doc. Ing., CSc. 31. 1. 2018
Slavík Vladimír, Ing. 31. 8. 2014
Šedlbauer Václav 31. 12. 2008
Šulc Vladimír, Ing. 30. 9. 2020
Vilček Igor, Ing., Ph.D. 30. 11. 2009
Volf Luděk, Ing. 31. 1. 2013
Vrabec Martin, doc. Ing., CSc. 31. 1. 2017
Zelenka Antonín, prof. Ing., CSc. 31. 1. 2021


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 02.08.2021, 23:45:05