FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Ústav > Doktorandi

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

Doktorandi

jméno místnost telefon téma disertační práce
Andronov Vladislav, Ing. B1-129
Kaňák Michal, Ing. B1-118
Nečas Martin, Ing. B1-118
Primus Tomáš, Ing. B1-129
Slaný Michal, Ing. B1-129
Sommer Jiří, Ing. B1-129
Syrový Petr, Ing. B1-118
Tomšů Ivana, Ing. B1-113 22435 2617


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 03.08.2021, 00:29:27