FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

Vítejte na stránkách Ústavu technologie obrábění, projektování a metrologie

Aktuality:
27. 08. 2018 - Aktualizován rozpis obhajob závěrečných prací a SZZ.
02. 08. 2018 - Zveřejněny technické informace techniky k obhajobám v září (jsou u jednotlivých komisí) a termín zkoušení.
19. 06. 2018 -

   ---=== Informace na tomto webu platí do konce akademického roku 2017/2018. Pro informace na další akademický rok využijte rektorátní MOODLE-VYUKA ===---    18. 06. 2018 - Zveřejněny termíny konání obhajob závěrečných prací a SZZ a jejich rozpis.
05. 01. 2018 - Zveřejněny náhradní termíny pro opravné testy, odevzdání referátů a zápis zápočtu pro předmět základy technologie II.
25. 03. 2017 - Zveřejněna rámcová zadání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2017/2018 v KOSu.
28. 01. 2015 - Informace pro studenty, jak se lze připojit na ústavní server, je k dispozici na serveru FSH (studium).
18. 09. 2008 - Studenti s výukou v místnosti T4:H3-67 jsou povinni nosit s sebou přezutí nebo návleky. Týká se to předmětů Řízení jakosti, Strojírenská metrologie, Systémy řízení jakosti a Technická normalizace


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 23.07.2019, 02:28:12